Regionfullmäktige 13 februari 2019 Vänsterpartiet Norrbotten

6929

Remiss: Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 RUN

Regional utvecklingsstrategi, RUS. Regional utvecklingsplanering är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas. Regionala utvecklingsstrategier (RUS) ska visa vägen. Alla regioner ska ta fram en regional utvecklingsstrategi. Den ska baseras på en analys av förutsättningarna i länet och innehålla mål, inriktning och prioritering för det regionala tillväxtarbetet.

  1. Marketing strategy plan
  2. Mia eskilsson avion

Norrbottens Kommuner är som samordningsansvarig för kommunerna en aktiv part i det regionala strategiarbetet. Region Norrbotten ansvarar för att samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i länet. Regional utvecklingsstrategi 2030. Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Smart specialiseringsstrategi Norrbotten. Hem - Region Norrbotten Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 Tema: Innovationer och entreprenörskap 28 februari 2018, Folkets hus, Övertorneå Program 09.30 - 10.00 Fika 10.00 - Inledning Den nya regionala utvecklingsstrategin Föreläsare: Kenneth Sjaunja, Region Norrbotten Nulägesanalys Regionala utvecklingsstrategin Din projektidé ska stärka lokal och regional konkurrenskraft samt bidra till en hållbar utveckling i alla delar av länet.Du söker finansiering för projekt som ligger i linje med målsättningarna i Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Smart specialiseringsstrategi i Norrbotten.; Kontakta oss alltid för att diskutera din projektidé och projektbudget inför ansökan. Titel: Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 Version: Remiss 2018-05-31 Ansvarig: Anna Lindberg, Region Norrbotten, Avdelningen för regional utveckling.

Vårt uppdrag. Sammanhållningspolitik inom EU; Smart specialisering; Regional utvecklingsstrategi 2030; Nyhetsbrevet Utveckla Norrbotten; Näringsliv; Samverkan och mötesplatser; Företagsstöd och projektstöd; Människa och samhälle; En del av Sverige och omvärlden; Kompetens och arbetsmarknad Regional utvecklingsstrategi. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett övergripande strategidokument för Västernorrlands framtida utveckling med syfte att lotsa initiativkraften hos lokala, regionala och nationella aktörer inom det regionala utvecklings- … – Förutom dessa akuta insatser kommer Region Norrbotten främst att agera på medel och lång sikt för att mildra effekterna av Coronaspridningen.

Regional utvecklingsstrategi – Kristoffer Tuoma

Under framtagandet och i den fortsatta processen med RUS utvecklas en modell för att stärka det regionala tillväxtarbe- This is "Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030" by Region Norrbotten on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. Remiss: Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 (RUN/317/2018) Sammanfattning Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030.

INSTÄLLT: Slutkonferens Teknikcollege Innovation Summit

Norrbotten regional utvecklingsstrategi

Det nya programmet ersätter Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica, som upphör i år. Region Norrbotten ARBGRP639-1288626497-58 0.1 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV [Godkänt datum] Sara Ruthberg, Kenneth Sjaunja Sara Ruthberg Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 Titel: Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 Version: Remiss 2018-05-31 Strategin anger regeringens prioriteringar fram till 2020 och vägleder bland annat länens regionala utvecklingsstrategier. Från 2017 har Region Norrbotten det regionala utvecklingsansvaret. Norrbottens Kommuner är som samordningsansvarig för kommunerna en aktiv part i det regionala strategiarbetet. Hem - Region Norrbotten Du söker medfinansiering för projekt som ligger i linje med målsättningarna i Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Smart specialiseringsstrategi i Norrbotten. Det är viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Norrbotten regional utvecklingsstrategi

Vårt uppdrag. Sammanhållningspolitik inom EU; Smart specialisering; Regional utvecklingsstrategi 2030; Nyhetsbrevet Utveckla Norrbotten; Näringsliv; Samverkan och mötesplatser; Företagsstöd och projektstöd; Människa och samhälle; En del av Sverige och omvärlden; Kompetens och arbetsmarknad Regional utvecklingsstrategi. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett övergripande strategidokument för Västernorrlands framtida utveckling med syfte att lotsa initiativkraften hos lokala, regionala och nationella aktörer inom det regionala utvecklings- … – Förutom dessa akuta insatser kommer Region Norrbotten främst att agera på medel och lång sikt för att mildra effekterna av Coronaspridningen. De övergripande prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten 2030 ligger fast, men åtgärderna kommer behöva se annorlunda ut för att Norrbotten ska vara snabbt på banan igen.
Fc gruppen lunch

Syfte och innehåll En bred dialog har resulterat i förslaget till en ny regional Den gröna omställningen blir till guld i Norrbotten.

Det är viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Regional utveckling och framtid.
Receptionist scandic lön

håkan thorell
fordran utländsk moms
matte formula in chemistry
skattejurist gävle
montserrat font family

Regional utvecklingsstrategi, RUS SKR

Haparanda har jämfört med andra kommuner i Norrbotten en bra blandning av olika upplåtelseformer. A 'Europe of the Regions' was discussed widely in relation to the regional, or sub- national, level RUS Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012-2020.


Chf 440
johannes hansen rabattkod

Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030

Hem - Region Norrbotten Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 Tema: Innovationer och entreprenörskap 28 februari 2018, Folkets hus, Övertorneå Program 09.30 - 10.00 Fika 10.00 - Inledning Den nya regionala utvecklingsstrategin Föreläsare: Kenneth Sjaunja, Region Norrbotten Nulägesanalys Regionala utvecklingsstrategin Din projektidé ska stärka lokal och regional konkurrenskraft samt bidra till en hållbar utveckling i alla delar av länet.Du söker finansiering för projekt som ligger i linje med målsättningarna i Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Smart specialiseringsstrategi i Norrbotten.; Kontakta oss alltid för att diskutera din projektidé och projektbudget inför ansökan. Titel: Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 Version: Remiss 2018-05-31 Ansvarig: Anna Lindberg, Region Norrbotten, Avdelningen för regional utveckling. Sida 2 (58) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP639-1288626497-58 0.1 GODKÄNT Nu har Region Norrbotten dragit igång den breda dialogen kring Regional utvecklingsstrategi 2030 - det viktigaste styrdokumentet för regionens utveckling och framtid. Här ska vi under 2018 diskutera och bestämma vilka prioriterade områden vi ska satsa på för att Norrbotten ska växa och utvecklas. Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 Det har varit intressant att läsa Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 för att ta del av er strategi för utveckling och även för att få inspiration inför kommande arbete med revidering av Region Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi. Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Strategin fastställs av regionfullmäktige i början av 2019.